• KARS °C
17 December 2017 Sunday - 15:05

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet),
- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.
- Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,
- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,
- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)
- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği.

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu, (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet),
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Defterdarlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek adaylarca doldurulacaktır. (Forma aşağıdaki linkten  FORMLAR sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

   www.pergen.gov.tr

Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

a) Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, “ikametgâh adresi” ile “halen oturma adresinin” aynı olması gerekmektedir.
b) Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.
c) Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Nüfus cüzdan sureti ile ilgili bölüm nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır. (Nüfus cüzdanı eski olanlar “Aile Sıra No” bölümüne “Kütük No”yu yazacaklardır.)
d) İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.
e) Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.
f) Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.
g) En son çalışılan yer kısmına iş yeri yazıldıktan sonra alt kısımdaki kutucuklar doldurulacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.
h) Formun en alt kısmında yer alan nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmının boş bırakılması gerekmektedir. (Formun bu bölümü Defterdarlığımızca onaylanacaktır.)
i) Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kâğıdına, yine bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır.
j) Tarih ve imza bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır.
k) Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

Formun alt kısmındaki bölüm Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

7- Mal bildirimi formu,
. Forma aşağıdaki linkten FORMLAR sekmesinden ulaşabilirsiniz.

  www.pergen.gov.tr

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

NOT:
- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.
- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
-Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Defterdarlığımızca onaylanacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.