• KARS °C
19 October 2017 Thursday - 13:53

2 B TAŞINMAZLARI İLE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA DUYURU