• KARS °C
17 December 2017 Sunday - 15:01

Bimer´i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık Uygulaması Nedir?


BİMER, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

BİMER'e Nasıl Ulaşılır?
BİMER'e şahsen, telefon, faks, internet ve mektup ile ulaşılabilir.

Şahsen Müracaat
BİMER çerçevesinde Kars Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve Bölge Müdürlüklerinde Halkla İlişkiler Müracaat Büroları kurulmuştur. Vatandaşlarımız bu bürolara şahsen gelerek müracaatta bulunabilirler.

Telefon ile Müracaat
BİMER uygulaması için Türkiye genelinde "Alo 150" numarası tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımız bu numaradan BİMER'e ulaşabilirler. "Alo 150" numarası sabit telefonlardan aranabileceği gibi cep telefonlarından da aranabilir.

Faks ile Müracaat
Vatandaşlarımız kurumlar bünyesinde oluşturulan Halkla İlişkiler Müracaat Bürolarına faks ile başvurabilirler.

İnternet Üzerinden Müracaat
BİMER'e http://www.bimer.gov.tr adresinden ulaşılıp her türlü müracaat bu adresten yapılabilir.

E-mail ile Müracaat
bimer@basbakanlik.gov.tr adresine elektronik posta ile müracaat yapılabilir.

Mektup ile Müracaat
Ankara Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve Bölge Müdürlüklerinde halkla ilişkiler müracaat bürolarına mektupla müracaat yapılabilir.