• KARS °C
17 December 2017 Sunday - 15:02

Kars Hakkında

KARS ADININ KAYNAĞI

Kars adı M.Ö.130-127 tarihleri arasında Kafkas Dağlarının kuzeyindeki Dağıstan’dan gelerek bu yörede yerleşen Bulgar Türk’lerinin ‘Valantur’ boyunun ‘Karsak’ oymağından gelmektedir.Türkiye’de bundan daha eski ‘Türkçe’ isim taşıyan şehrimiz yoktur.

 

KARS İLİ TARİHİ
Araştırmalar Kars yöresinin paleolitik dönemden başlayarak Orta Tunç çağına değin kesintisiz bir kültür silsilesine mekan olduğu yönündedir. Yazılı tarih dönemi Kars yöresinde Urartularla başlamaktadır.Daha sonra Hurriler, Urartular, İskitler, Persler,Arakslar,Tigranlar, Sasaniler,Araplar,Bizanslılar hakimiyetinde kalan Kars; Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından 1064 yılında fethedilmiştir.Selçuklulardan sonra Gürcüler,Moğollar,İlhanlılar,Karakoyunlular,Akkoyunlular yönetiminde kalan Kars 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan sefer sonucunda Osmanlı egemenliği altına alınmıştır.
17-18 Kasım 1877 gecesi yapılan kanlı bir hücum ile Rus orduları Kars’ı işgal etmiş 25 Nisan 1918 günü Kars, 40 yıllık hasretten sonra Türk ordusu ve ay yıldızlı bayrağına kavuşmuştur. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra 1919 yılında İngilizler Kars’ı Ermenilerin denetimine bırakmışlar.T.B.M.M. Hükümetinin talimatıyla 9.Kafkas Tümeni 30 Ekim 1920’ de yeni Türkiye’mizin ilk askeri zaferiyle Kars’ı kurtararak Anavatana yeniden iltihak etmiştir.
1855 Osmanlı-Rus savaşında gösterdiği kahramanlık nedeniyle Kars şehrine ve ahalisine ‘Gazi ‘ ünvanı verilerek,mahkeme siciline yazdırılmıştır.

 

KARS İLİ COĞRAFYASI
Kars ili Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadır. Doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Iğdır, güneyinde Ağrı, batısında Erzurum,kuzeyinde ise Ardahan illeriyle çevrilidir.
Yüzölçümü 9442 kilometrekare olan il, ülke alanlarının %1,2’sini kapsamaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1768 metredir.
Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının %51’i platolarla,%19’u ovalarla,%30’luk kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla kaplıdır.

NÜFUS
Kars’ta il merkezinin nüfusu 79.789 iken köyler dahil 114.683’tür.

EKONOMİ

Kars Ekonomisi; çok büyük oranda hayvancılığa ve tarıma dayalıdır. Tarım ürünleri, buğday, arpa, fiğ ve patates ağırlıklıdır. İlde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığının yanı sıra arıcılık ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır.